*
Data Plán
portál pro strategické řízení
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2016 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6

KRAJ OLOMOUCKÝ
Zobrazte si
přehled území

Strategické dokumenty

tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Strategický/koncepční dokument

Gestor Dokument Od Do
Olomoucký kraj Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2016) 2016 2020
Olomoucký kraj Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 2004 2014
Olomoucký kraj Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020 2014 2020
Olomoucký kraj Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj (2014) 2014 2020
Olomoucký kraj Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014–2016 2014 2016
Olomoucký kraj Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 až 2025 2016 2025
Olomoucký kraj Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014–2020 2014 2020
Olomoucký kraj Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (2011) 2011 --
Olomoucký kraj Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020 2015 2020
Olomoucký kraj Územní energetická koncepce Olomouckého kraje (2004) 2004 2024
Olomoucký kraj Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění aktualizace č. 1 [akt. 2011] 2011 --
Dokumentů: 11

Implementační/akční dokument

Gestor Dokument Od Do
Olomoucký kraj Akční plán územní energetické koncepce Olomouckého kraje (2006) 2006 2016
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 12


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*